Disclaimer

De namen in mijn columns zijn (meestal) gefingeerd. Verhalen en namen zijn soms, helemaal, of in mindere mate op waarheid berust en met regelmaat enigszins door elkaar gehusseld. Er zit geen sluitende of chronologische volgorde in de plaatsing van de blogs.

N.B. Je mag je wel of niet aangesproken voelen. Verhalen zijn enkel geschreven met achterliggende/ opbeurende/ stimulerende/ motiverende/ vermakende/ weerspiegelende danwel therapeutische bedoelingen en dienen dan ook als zodanig te worden opgevat.

De titel van mijn site is wat misleidend. Wat voor de één als overleven voelt, is voor de ander een bevrijding. Soms is het overleven, dan weer beleven of gewoon: leven. Ik heb het geschreven vanuit mijn eigen ervaring. Wat voor mij werkt of prettig was, hoeft niet door een ander zo te worden ervaren. Geen situatie is hetzelfde immers.